(Tin thể thao) Cập nhật bảng xếp hạng huy chương ASIAD (Đại hội Thể thao châu Á) diễn ra từ ngày 18/8 tới 2/9 tại Indonesia. Đoàn Trung Quốc tiếp tục thống trị bảng xếp hạng huy chương ASIAD. Bảng xếp hạng được cập nhật liên tục.

BẢNG XẾP HẠNG HUY CHƯƠNG ASIAD 2018

BẢNG XẾP HẠNG HUY CHƯƠNG ASIAD 2018
TT Đoàn thể thao Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 1 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 2 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 3 Tổng
1 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 4 Trung Quốc 132 92 65 289
2 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 5 Nhật Bản 75 56 74 205
3 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 6 Hàn Quốc 49 58 70 177
4 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 7 Indonesia 31 24 43 98
5 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 8 Uzbekistan 21 24 25 70
6 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 9 Iran 20 20 22 62
7 Đài Loan (Trung Quốc) 17 19 31 67
8 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 10 Ấn Độ 15 24 30 69
9 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 11 Kazakhstan 15 17 44 76
10 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 12 Triều Tiên 12 12 13 37
11 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 13 Bahrain 12 7 7 26
12 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 14 Thái Lan 11 16 46 73
13 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 15 Hong Kong (Trung Quốc) 8 18 20 46
14 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 16 Malaysia 7 13 16 36
15 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 17 Qatar 6 4 3 13
16 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 18 Mông Cổ 5 9 11 25
17 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 19 Việt Nam 4 16 18 38
18 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 20 Singapore 4 4 14 22
19 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 21 Philippines 4 2 15 21
20 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 22 U.A.E 3 6 5 14
21 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 23 Kuwait 3 1 2 6
22 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 24 Kyrgyzstan 2 6 12 20
23 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 25 Jordan 2 1 9 12
24 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 26 Campuchia 2 0 1 3
25 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 27 Saudi Arabia 1 2 3 6
26 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 28 Macau (Trung Quốc) 1 2 2 5
27 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 29 Iraq 1 2 0 3
28 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 30 Liên quân Hàn Quốc & Triều Tiên 1 1 2 4
29 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 31 Li Băng 1 1 2 4
30 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 32 Tajikistan 0 4 0 4
31 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 33 Lào 0 2 3 5
32 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 34 Turkmenistan 0 1 2 3
33 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 35 Nepal 0 1 0 1
34 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 36 Pakistan 0 0 4 4
35 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 37 Afghanistan 0 0 2 2
36 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 38 Myanmar 0 0 2 2
37 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 39 Syria 0 0 1 1
38 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 40 Maldives 0 0 0 0
39 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 41 Brunei 0 0 0 0
40 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 42 Sri Lanka 0 0 0 0
41 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 43 Timor Leste 0 0 0 0
42 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 44 Bhutan 0 0 0 0
43 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 45 Oman 0 0 0 0
44 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 46 Palestine 0 0 0 0
45 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 47 Bangladesh 0 0 0 0
46 Bảng xếp hạng huy chương Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 2018 - 48 Yemen 0 0 0 0